Trainingszeiten 

Schorndorf 
Mo 19:00 - 20.30h Jugendliche/ Erwachsene 
Max-Planck- Turnhalle, Schorndorf

Schorndorf - Oberberken:

Mi 17:30 - 18:30h Kinder

      18:30 - 19:30h Jugendliche/ Erwachsene
Schurwaldhalle Schorndorf - Oberberken

Trainer:


Werner Eltrich
5. Dan Jiu Jitsu, 2. Dan Hanbō Jutsu, 1. Dan ATK

Francisco de la Fuente
4. Dan Jiu Jitsu, 2. Dan Judo, 2. Dan Hanbō Jutsu

Michael Petri
2. Dan Hanbō Jutsu, 1. Dan Jiu Jitsu, 1. Kyu Judo